ദേശീയ എസ്.സി ഫെല്ലോഷിപ്പ് കേന്ദ്രം വൻതോതിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചു  • Dr V Sivadasan M.P
  • 02-08-2023

ദേശീയ എസ് സി ഫെല്ലോഷിപൂക്കളുടെ എണ്ണവും അനുവദിക്കുന്ന തുകയും വൻതോതിൽ മോഡി സർക്കാർ വൻതോതിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വി ശിവദാസൻ എംപിക്ക് രാജ്യസഭയിൽ സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രാലയം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇത് വെളിപ്പെട്ടത്.

2018 -19 ൽ 6824 ദളിത് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫെല്ലോഷിപ്പ് , 2022-23 ആയപ്പോ 3613 ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

2018 -19 (6824 ), 2019-20 (4991 ), 2020 -21 (3982 ), 2021-22 (3716 ) , 2022-23 (3613 ) എന്നിങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷങ്ങളിലെ ഫെല്ലോഷിപ്പുകളുടെ എണ്ണം.

ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾക്കായി അനുവദിച്ച തുകയും വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞു. 2018 19ൽ 245 കോടി അനുവദിച്ചപ്പോൾ , 2022-23 ൽ തുക 134 കോടിയായി ചുരുങ്ങി. 2018-19(245.19), 2019-20(204.04), 2020-21(133.10), 2021-22(127.85), 2022-23(134.07) എന്നിങ്ങനെ ആണ് അനുവദിച്ച തുക.

ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിനും സാമൂഹ്യനീതിക്കും നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം ആണ് മോഡി സർക്കാർ നടത്തുന്നത് . കടുത്ത സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികപിന്നോക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ബിജെപി യുടെ നയം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് എന്ന് വി ശിവദാസൻ എംപി പറഞ്ഞു.