കോർപറേറ്റ്കൾക്ക് നൽകിയ ഇളവുകൾ വഴി 2020 -21 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം നഷ്ടം 1 ലക്ഷം കോടിയെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രാലയം.  • Dr V Sivadasan M.P
  • 08-08-2023

വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ പൊറുതി മുട്ടുമ്പോഴും, പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള സബ്‌സിഡി ഇല്ലാതാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ,കോർപ്പറേറ്റ്കൾക്ക് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പ്രതിവർഷം നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുന്നത്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പോലും ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, 2020 -21 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഇളവുകൾ വഴി നഷ്ടം വന്നത് 1,00,241 കോടിയെന്ന് വി ശിവദാസൻ എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് രാജ്യസഭയിൽ ധനകാര്യമന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ബജറ്റിന്റെ 40 ശതമാനവും കടമെടുത്ത് ചിലവാക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ, പൊതുജനങ്ങളിൽ വലിയ നികുതി ബാധ്യത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോഴും , അതിസമ്പന്നരായ കോർപ്പറേറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ വാരിക്കോരി നൽകുന്നത് , പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് വി ശിവദാസൻ എംപി പറഞ്ഞു.