ഡി. ബി.ടി എൽ വഴിയുള്ള ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി കേവലം 30 രൂപ മാത്രം.  • Dr V Sivadasan M.P
  • 13-12-2023

പാചകവാതക സബ്സിഡിക്കായി ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഒരു വർഷം വെറും 30 രൂപ മാത്രമാണ് സബ്‌സിഡിയായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് രാജ്യസഭയിൽ വി ശിവദാസൻ എംപിക്ക് പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമേശ്വർ തേലി നൽകിയ മറുപടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഇന്ത്യയിൽ 28.9 കോടി പേർക്കാണ് ഡി ബി ടി എൽ ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. ഇത്രയും പേർക്കായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും 855 കോടി മാത്രമാണ്.

2015 ജനുവരി ഒന്നിന് ഒന്നാം മോഡി സർക്കാർ കൊട്ടിഗ്ഘോഷിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചതാണ് എൽ പി ജി സബ്‌സിഡി നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകുന്ന ഡി ബി ടി എൽ പഹൽ പദ്ധതി. പാചകവാതകസിലിണ്ടറിന് വില നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളഞ്ഞു, സബ്‌സിഡി തുക നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇടുന്നതാണ് പഹൽ സ്കീം. ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിനു വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു മാസങ്ങൾ സബ്‌സിഡി തുക അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ക്രമേണ ഈ തുക എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാതെയായി. അക്കൗണ്ട് എടുത്തത് മാത്രം മിച്ചം. ഇതിന്റെ കാരണം, എൽ പി ജി സബ്‌സിഡി ഇല്ലാതാക്കിയ ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണ്. 2018 -19 ൽ 31,539 കോടി ആയിരുന്ന പഹൽ പദ്ധതി വിഹിതം 2021-22 ൽ ഇത് വെറും 242 കോടി ആയിച്ചുരുങ്ങി.തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ചു 2022 -23 ൽ 855 കോടി ആക്കിയിട്ടും, 30,684 കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് ഗ്യാസ് സബ്സിഡി തുകയിൽ വരുത്തിയത്.

കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഉജ്വല സ്‌കീമിൽ 9.5 കോടി പേരാണ് ഉള്ളത്. അവർക്കായി നീക്കി വെച്ച തുക 6110 കോടിയാണ്. 643 രൂപയാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഒരു വര്ഷം ലഭിക്കുക. പരമാവധി രണ്ട് മാസമാണ് സബ്‌സിഡി നല്കാൻ കഴിയുക. 2021-22 ൽ ഇതു വെറും 1569 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു. 8.9 കോടി ഉപഭോക്‌താക്കൾക്കായിട്ടാണ് ഈ തുക നല്കിയത്. അതായത് ഒരാൾക്കു ശരാശരി 176 രൂപ .

ജനങ്ങളെ തീർത്തും വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന ബിജെപി യുടെ തന്ത്രമാണ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ , സബ്‌സിഡി തുക ബാങ്കിൽ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു മയപ്പെടുത്തി, ക്രമേണ അതും നിർത്തി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് ബിജെപി സ്വീകരിച്ചത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു വിഡ്ഢികളാക്കിയതിനുള്ള അവാർഡ്‌ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്യാസ് സബ്‌സിഡി നേരിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് നൽകാനുള്ള കേന്ദ്രസ്കീം തയ്യാറാക്കിയവർക്ക് നല്കണമെന്നു വി ശിവദാസൻ എംപി പറഞ്ഞു.